Aktuellt

Minneskonsert den 4 februari 2023 i Sandvikens kyrka

Concierto de Aranjuez, gitarrkonsert
Haydn, symfoni nr. 7 (London symphony)

Dirigent: Glenn Mossop
Solist: Mats Bergström
Konsertmästare: Maria Jansson Hakola