Organisation

Sandvikens Orkesterförenings styrelse m m

Ordförande Lars Skoglund
Vice ordförande Catarina Israelsson
Kassör Elias Viklander
Styrelseledamöter Verena Voss
Yvonne Gärd
Anders Jonsson
Styrelsesuppleanter Jan Fahlborg och Karin Styf Lundin
Programråd Jan Fahlborg – ordf.
Maria Jansson Hakola – konsertmästare
Catarina Israelsson
Krister Pettersson
Anders Jonsson
Asti Zano
Kanslist Christina Friberg